Proč jsou ceny potravin tak vysoké?

Většina z nás často při návštěvě obchodu kroutila hlavou nad cenami především masných výrobků. Někteří se dokonce nebojí označit jejich ceny za nehorázné. Ale jak došlo k tomu, že jsou tak vysoké? A musí tomu tak být?

šunka na pultě v obchodě

Abychom tomu porozuměli, musíme nejprve sledovat cestu, kterou naše maso podstoupí, než se dostane na pult v obchodě. Svůj život začne jako malé, čerstvě narozené mládě. Zde je krmeno, přičemž složení potravy je speciálně vyváženo tak, aby způsobovalo co největší přírůstek na váze. I proto je často omezena možnost pohybu, aby zvíře veškerou energii, získanou z jídla, dávalo do růstu.

Samozřejmě, tato péče i krmivo stojí peníze. Je třeba zajistit vhodné ustájení, které je potřeba udržovat, krmivo, veterináře, lidskou sílu… Proto je v současné době převaha velkochovů, kde se celkové náklady rozpočítají mezi více zvířat.

Po určité době (například u kuřat přibližně 35 dní po narození) je zvíře odvezeno na jatka na porážku. Zde také probíhá první zpracování a dělení masa a jiných produktů. A zde najdeme rozdíly mezi jednotlivými druhy. Například z krávy se využije téměř vše, kdežto třeba z ovce prakticky pouze maso. To samozřejmě ovlivňuje výsledný zisk. I zde je samozřejmě potřeba zaplatit dopravu na jatka, veterinární kontrolu, zpracování odpadů a další. Náklady jsou samozřejmě převážně na vrub majitele zvířete.

V dalším kroku následuje již úprava a balení masa. To se obvykle provádí v jiném závodě, než jsou jatka, takže je opět třeba tam maso převézt. No a nakonec se výsledný produkt odveze do obchodů. Ty za něj samozřejmě zaplatí, a to takzvanou výkupní cenu. Ta je však podstatně nižší než ta, za kterou jej později prodají, a zemědělec může být rád, pokud je alespoň částečně v plusu. Obchod na tom však vydělá, neboť si může nastavit cenu, jakou chce. Ta je často až několikanásobkem ceny výkupní.

pečené klobásy

A pokud jde o rostlinnou produkci, zde je situace obdobná. Rozdíl je, že k nám obvykle cestuje ještě dále než masné výrobky. Tropické ovoce, například citrusy, často cestují přes půl světa, jen aby se dostaly na náš pult. A i zde je výkupní cena podstatně nižší než cena prodejní.

Co s tím? Především podporovat lokální zemědělce koupí jejich produkce. Naštěstí dnes již musí všechny potraviny ze zákona obsahovat údaje o svém původu. Pozor si však musíme dávat na jeden trik, kterým firmy toto nařízení obcházejí. Tím je nakoupení surovin (například čerstvého masa) v zahraničí a poté jej v závodě v Čechách nechat pouze zabalit. Tím si může dát na obal logo „vyrobeno v Česku“. Proto vždy při nákupu dávejte pozor a pečlivě čtěte informace na obalu.