Předkové člověka

Hominidů jsou dva druhy – Australopithecus a Homo. Výzkum vzniku člověka a vývoje lidské společnosti se opírá o fosilní nálezy a při získávání poznatků pomáhají moderní metody, například komparativní biochemie. Před 30 miliony let žil na území dnešního Egypta lidoop (hominoid), který již byl člověku vzdáleně podobný. Nazývá se Aegyptopithecus. O 10 milionů let později … Read morePředkové člověka