Důležitá je etiketa

Ale ta, která je na obalu všech chemických přípravků. Zásady pro skladování jsou určené fyzikálně – chemickými vlastnostmi těchto přípravků a jejich nebezpečností. Přípravky totiž obsahují takové látky, které lze označit jako rizikové. To znamená, že při nesprávném nakládání mohou ohrozit zdraví lidí i zvířat a narušit životní prostředí. To se týká i zbytků již namíchaných látek a jejich prázdných obalů. Skladujeme je tedy zásadně tak, aby byly oddělené nejen od potravin, ale i od krmiv a osiv. Musí být bezpečně uložené, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby, samozřejmě je zabezpečit především před dětmi.
láhve v regálu
Ty označené jako zvlášť nebezpečné jedy, musí být uložené odděleně a nejlépe uzavřené a uzamčené v pevné skříni. Dobré je vést si o jejich spotřebě a použití evidenci. Prostředí kde je uložíme, by mělo být suché a tmavé, a musíme je chránit proti zmrznutí, které některé přípravky může zničit. Důležité je také skladovat přípravky v původních obalech, ale pozor, ty musí být samozřejmě uzavřené. Pokud nejsou přípravky označené jako zvlášť nebezpečné jedy, nemusí být uložené odděleně v uzavřené a uzamčené v pevné skříni, ale mohou být umístěné na policích skladových regálů, které by měly být z nesavých materiálů a neměly by mít ostré výběžky a hrany.
ochranná maska

Jaká je skladovatelnost těchto přípravků?

U většiny je doba jejich skladovatelnosti dva roky, když jsou v původním stavu. Pokud máte namícháno více postřiků, než jste spotřebovali, tak pamatujte na to, že účinnost přípravku na ošetření rostlin, který je již rozmíchán ve vodě, rychle klesá.

Na co si dát pozor při nákupu?

Samozřejmě, že tyto přípravky nakupujeme nejlépe v kamenné prodejně, to je důvěryhodný zdroj. Při nákupu se zaměříme na dobu platnosti, dodané množství, neporušenost obalu, popřípadě zda je zajištěné víčko láhve u tekutých přípravků. Zjištěné závady ihned oznámíme prodejci.

A co postřikovače?

Ty musíme před zimou vyčistit, propláchnout a vysušit. Pozor, ne v blízkosti povrchových vod, musí to být na bezpečném místě.