Aby hlodavci neškodili


AÅ¥ už žijete na vesnici nebo ve mÄ›stÄ›, s velkou pravdÄ›podobností už se vám stalo, že jste nÄ›kde tÅ™eba i jenom Äirou náhodou zaregistrovali jakýsi pohyb tam dole na zemi. TÅ™eba na louce, tÅ™eba na poli, tÅ™eba nÄ›kde v okolí kanálu nebo popelnic. A nešálil vás pÅ™i tom zrak. Protože se tam skuteÄnÄ› nÄ›co pohybovalo. A tím nÄ›Äím byl nÄ›jaký ten drobný hlodavec.

Je tomu tak a dochází k tomu stále ÄastÄ›ji. Protože se ty různé myÅ¡i, potkani a krysy úspěšnÄ› množí, a to už nejen na polích a v sýpkách, kde tito tvorové pÅ™edstavovali problém vždycky, ale i ve mÄ›stech, kde se jim daří Äasto také skvÄ›le, protože se tu skvÄ›le uživí právÄ› obsahem kontejnerů, ale nejen tím.

hlava myši

Podobní tvorové jsou tak Äasto stále ÄetnÄ›jší. A jakkoliv by mohli vypadat na první pohled nevinnÄ›, o jejich neÅ¡kodnosti se vůbec mluvit nedá. To totiž nejsou nÄ›jaké laboratorní myÅ¡ky, jež jsou ÄlovÄ›ku k užitku nebo sehrávají roli domácích mazlíÄků Äi krmení pro jiné chované tvory. Takoví hlodavci jsou totiž i Å¡kůdci na naÅ¡ich majetcích, i pÅ™enaÅ¡eÄi závažných onemocnÄ›ní. A proto je nelze tolerovat a je nutno proti nim vést válku.

Je-li místem, kde je potÅ™eba takové nežádoucí tvory likvidovat, kde je potÅ™eba deratizace Praha 9, je tÅ™eba obrátit se na profesionální firmu, která se právÄ› likvidací takovýchto tvorů zabývá. Protože nastražené tradiÄní pastiÄky nestaÄí na to, aby podobné nepříjemné tvory vyhubily, a navíc je nelze položit vÅ¡ude vzhledem k tomu, že by mohly být rizikem i pro jiná zvířata a ani ÄlovÄ›ku by neudÄ›laly nejpříjemnÄ›ji, kdyby se do nich chytil.

myš venku

Profesionálové zlikvidují podobné tvory i uvnitř našich budov, a navíc naleznou i cesty, jimiž se sem tito dostávají, a uzavřou je. A to je důležité jak z estetických důvodů (protože hlodavci používají jako toaletu kterékoliv místo, klidně i to s potravinami), tak i z důvodů ochrany majetku a zdraví.