IS jako byznys a jeho principy

Naprostá většina principů tvorby IS řeší právě problém zajištění souladu IS a byznysu. Tendence k nesouladu plyne zejména z principů byznysu a z vlastního softwaru. Jako nejdůležitější aspekty lze zmínit dynamiku a složitost.
IS a byznys
technologie laptopu

 • systém je dynamický, lidé mění neustále své postupy, pracovníci přicházejí a odcházejí, podniky mění svou strukturu, zakládají se nové pobočky, mění se pravidla apod.
 • Ovšem software, který se používá, se nemění. Pouze na pokyn managementu.
 • Musí se tedy vhodně a včas upravit. Pokud se takto neděje, budoucí změny se stanou zdlouhavé a nákladné.
 • Vývojáři IS mají tedy v rukou velkou moc. Podniky se stovkami zaměstnanců jsou natolik složité, že jedna osoba není schopna IS jako celek pojmout.
 • Je tedy nutné, aby na vývoji IS spolupracovalo více lidí.
 • Většina přístupů ke zkoumání informačních systémů tedy řeší problém poznání a dokumentace systému složitého tak, že jedincem ve své složitosti je nepochopitelný, přičemž zachovat složitost je účelnější než systém zjednodušit.

digitální marketing
IS a podnik

 • Informační systémy mají svá uplatnění i v podniku, jelikož s nimi pracuje majitel, manažeři, zaměstnanci i zákazníci.
 • A každý z této skupiny má různá očekávání. Informační systémy mají své vlastnosti, díky nimž může každý obor podnikání být podporován.
 • Informační systémy nemají universální hotová řešení, ale navrhují se klientům individuálně podle jejich požadavků.
 • Jedná se o nákladný proces zavedení informačního systému (tzv. implementace). Na pomoc může přijít informační systém Enterprise Resource Planning (ERP), který aktualizuje a automatizuje procesy, které mají co dočinění s činností podniku (např. s prodejem, skladem, výrobou, fakturami, distribucí apod.)
 • Aktuálním trendem v oblasti informačních systémů je podpora sociálních sítí a Bussiness Intelligence.